Let’s stick to the facts instead of making false assumptions – reactie op opiniestuk Ravelingien en Provoost in De Standaard

Op maandag 24 maart stond er op de achterkant van De Standaard een kort opiniestukje van An Ravelingien en Veerle Provoost met als titel ‘Het fundamentele recht om je genetische afkomst niet te kennen’. Beide dames zijn bio-ethici verbonden aan UGent en zitten in de Raad van Bestuur van vzw De Maakbare Mens.

In hun opiniestuk trekken ze het pleidooi van geneticus Jean-Jacques Cassiman en Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen voor een open donorsysteem (DS 20 maart) naar een fundamenteel recht van kinderen om hun genetische afstemming te kennen in twijfel. Ze vragen zich zelfs af of het fundamenteel recht van kinderen om hun genetische afstemming te kennen wel bestaande is.

Helaas stellen we vast dat keerzijde van hun voorgeschotelde medaille foutief werd onderbouwd. Let’s stick to the facts instead of making false assumptions.

  • Het is verkeerd te impliceren dat open profielen donoren een ouderschapsrol kunnen opnemen
  • De ‘tientallen rechtszaken’ die worden aangehaald verwijzen naar rechtszaken tussen ouders en donoren die niet langs een fertiliteitcentrum of ziekenhuis zijn gepasseerd (illegaal circuit)
  • Bij een open profiel donor hoeven ouders helemaal niet te vrezen dat de donor een ouderschapsrol juridisch zal kunnen afdwingen, de donor staat namelijk zijn rechten en plichten af dmv de overeenkomst met het centrum
  • Een open profiel donor betekent dat het kind en diens ouders reeds over een resem aan kenmerken van de donor kunnen beschikken, zoals uiterlijke, karakteristieke kenmerken, achtergrond en leeftijd
  • Indien er de behoefte is, kan het kind op latere leeftijd – via een onafhankelijke tusseninstantie – het signaal geven meer te willen weten van diens donor
  • In België worden volgende profielen aangeboden: anoniem, gekend, wissel of open (via buitenlandse spermabanken maar onder de radar van het FOD Volksgezondheid)
  • Het beloofde centraal register uit 2007, waar volgens hen aan wordt gewerkt, is er nog niet. We herhalen: nog niet. Zolang het nog niet in voege is, kan dit niet aangehaald worden als argument
  • De hoofdredenen waarom Nederlanders in België een behandeling doorlopen, is omdat het Belgisch fertiliteitbeleid sneller een behandeling met donormateriaal opstart, terwijl in Nederland men vaker opteert de andere mogelijkheden eerst uit te putten alvorens over te gaan tot inseminaties met donorgameten. Bijkomend behoort dit land tot de wereldtop als het aankomt op fertiliteittechnieken

Het betoog van professor Cassiman, Vlaams Kinderrechtencommissaris Vanobbergen alsook dat van Donorkinderen België is het creëren van de mogelijkheid zodat een donorkind zelf kan kiezen om al dan niet diens fundamenteel recht op afkomst te kunnen claimen. Als organisatie ijveren wij voor het recht op zelfbeschikking.

135565-135858

Het gaat namelijk over ons: het zijn wij die worden verwekt door een beleid, ter invulling van een persoonlijk verlangen, waarbij de helft of heel diens wezen wordt samengesteld uit het genetisch materiaal van iemand die we niet kennen. Het is niet omdat kinderen met donormateriaal kunnen verwekt worden, dat hun recht op afkomst ontzegd mag worden.

Niet alle donorkinderen hebben de behoefte om te weten van wie ze afstemmen. En dat hoeft ook niet. Elke mens is verschillend: het maakt ons net individuen. Sommige donorkinderen drukken de behoefte uit om contact te kunnen hebben met hun donor, of wensen enkel over medische informatie te beschikken. Er zijn er die graag willen weten of ze halfbroers-of zussen hebben rondlopen.

Noch professor Cassiman, noch Kinderrechtencommissaris Vanobbergen, noch wij van Donorkinderen België stellen dat dit recht ook een verplichting moet worden. Het beschikbaar maken van de keuze is tegemoetkomen aan diens recht op afkomst en identiteit zoals het UNO Verdrag en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind ook onderschrijft.

De stelling van Ravelingien en Provoost is paradoxaal. Het verwekken van mensen met donormateriaal zorgt er namelijk net voor dat we op zoek gaan naar de persoon van wie we afstemmen. Je oogst letterlijk wat je zaait: kleine doosjes van Pandora wiens stem en recht op afkomst nog voor de meet worden ontnomen.

Wereldwijd wordt de stem van donorkinderen steeds luider en de zoektocht duidelijker om dit onrecht aan te kaarten. De norm is niet ‘roots-searching’ maar hoort eerder een ‘roots-offering’ te zijn: als maatschappij, beleid, ouders en volwassenen horen we onze kinderen alle puzzelstukken aan te reiken die hij of zij nodig heeft om zich te kunnen bepalen als persoon. Iemands genetische afkomst is 1 van die puzzelstukken.

Niemand kan ontkennen dat de thematiek heel complex is en dat er verschillende partijen betrokken zijn. We willen net afstappen van de veralgemening die al 60 jaar heerst en  aansturen op evaluatie alsook bijsturing van het verouderd beleid.

Het verrast ons ook deze keer niet dat leden van vzw De Maakbare Mens de stem van donorkinderen trachten te minimaliseren. Hun laatste campagne “Niet mijn zaad/ei-cel helemaal mijn zoon/dochter” richtte zich enkel op de geruststelling van wensouders en liet de belangen van het kind achterwege. Meermaals hebben we getracht met hen in dialoog te treden om een extra perspectief toe te voegen, nl. dat van het donorkind.

De verschillende perspectieven (vanuit het kind en vanuit de wensouders) hoeven namelijk niet zo tegenstrijdig te zijn: het belang van een wensouder hoeft niet geschaad te worden door het geven van correcte/juiste informatie aan het kind m.b.t. haar/zijn genetische oorsprong.

Groet,
Steph

Donorkinderen België
Facebook Donorkinderen België
Twitter @donorkinderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s