Reyers Laat – debat professor Cassiman en fertiliteitarts De Sutter

Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (20/03) nodigde Reyers Laat geneticus professor Jean-Jacques Cassiman (KULeuven) en fertiliteitarts Petra De Sutter (UZGent) uit voor een gesprek.

Het thema dat op tafel werd gelegd betrof de vraag van donorkinderen om te kunnen weten van wie ze afstemmen. Link naar fragment in Reyers Laat.

Professor Cassiman roept op om donorkinderen eindelijk een stem te geven in het debat die ze nu niet hebben. Hij kijkt ook over de landgrenzen heen en kaart terecht aan dat landen die de anonimiteit al hebben afgeschaft, een positieve invloed had op alle betrokken partijen. Het beleid in deze landen werd namelijk een ondersteunende kracht die moderne gezinnen correct benadert en begeleidt.

cassiman

In zijn carrière als geneticus kruiste zijn pad vaak met mensen op zoek naar verwantschap met anderen: adoptiekinderen, ouders, bastaardkinderen, … en wijst op de oerbehoefte die generaties gemeenschappelijk hebben wanneer delen van hun (genetische) afkomst onbekend zijn.

Professor Cassiman stelt ook dat kennis over je afkomst geen verplichting is, maar eerder een beschikbare keuze hoort te zijn.

De oprichting van een expertisecentrum waar donorkinderen, maar ook ouders en donoren terecht kunnen met vragen, is een tegemoetkoming aan het recht op zelfbeschikking.

petra
Fertiliteitarts Petra De Sutter begrijpt ook de vraag van donorkinderen, onderstreept de problematiek en benadrukt dat het belang van het kind ook dient meegewogen worden. Doch vindt ze niet het recht op genetische afkomst boven de belangen van de ouders en donoren kan gesteld worden.
Onterecht haalt ze aan dat enkel donorkinderen die het op latere leeftijd achterhaalden, diegenen zijn met de vraag naar afkomst.

Deze stelling wordt ontkracht als een stukje van MTV’s Generation Cryo wordt getoond, een documentaire reeks waarbij donorkinderen – die het donorgegeven altijd al hebben geweten – de zoektocht aanvangen naar halfsiblings en hun donor.

Ze stelt dat er geen politiek draagvlak is voor het afschaffen van de anonimiteit en stuurt aan op een tweesporenbeleid. Professor Cassiman merkt terecht op dat het tweesporenbeleid nefast kan zijn voor alle betrokken partijen: de keuze van type donor wordt bij de ouders gelegd, een keuze die het kind hen later kwalijk kan nemen, of een donor die op latere leeftijd zich alsnog identificeerbaar had willen opstellen.
De afschaffing van de anonimiteit vindt ze een stap te ver, doch geeft ze toe dat er steeds meer ouders hun wens uit drukken om het materiaal van een identificeerbare donor te gebruiken.

Ons betoog starten we met de laatste zin die professor Cassiman opwierp: “We zitten in een maatschappij die transparantie wil, waarom over dit niet?”

Ten eerste willen we benadrukken dat dit een zeer complex thema betreft met partijen die elk hun belangen hebben. Belangen horen ook niet ten opzichte van elkaar afgewogen te worden, doch horen alle partijen een stem te krijgen.

Een gesprek over dit thema in een late night-programma is niet evident. Door het strakke tijdsschema en andere gasten die zich nog aandienden, krijg je een beperkt aantal vragen. Vaak vragen waarop brede antwoorden horen te volgen, maar door tijdsgebrek niet altijd mogelijk is.

Professor Cassiman merkte terecht op dat donorkinderen nog steeds geen stem hebben in dit debat.

Sinds 1956 vertrekt het beleid uit het verlangen van ouders met onvervulde kinderwensen en artsen die het gat in de markt hebben ontdekt. De afgelopen 60 jaar werd dit beleid nauwelijks in vraag gesteld, fertiliteittechnieken werden verbeterd, de doelgroep werd vergroot, doch een degelijke evaluatie ervan wordt keer op keer uitgesteld.

We hebben nochtans de mogelijkheid om hart en oor te luister leggen bij gezinnen die op zulke manier gevormd werden, een schat aan informatie die de nieuwe generatie van ouders, donorkinderen en donoren enkel ten goede kan komen.

Fertiliteitarts Petra De Sutter trekt de vergelijking door naar adoptie- en bastaardkinderen. We delen inderdaad raakvlakken met hen, doch een belangrijk nuanceverschil: donorkinderen worden verwekt, door de overheid erkende artsen die een beleid uitvoeren dat wettelijk werd opgetekend. Donorkinderen zijn het resultaat van een te betalen fertiliteitbehandeling met donormateriaal.

In tegenstelling met professor Cassiman onderstrepen wij de financiële belangen van fertiliteitcentra. Hun belangen maakten altijd deel in dit debat, meer nog: het zorgde voor sturingskracht.

Zelfs het doctoraatsonderzoek van Astrid Indekeu (KULeuven) kon de centra en overheid (nog) niet overtuigen dat het huidig beleid op belangrijke aspecten te kort schiet.

Arts Petra De Sutter vindt het een stap te ver om de anonimiteit af te schaffen. Misschien was het een stap te ver om kinderen te verwekken met donormateriaal? Misschien moeten we een aantal stappen terug zetten, en pas echt vooruit springen als we beseffen en erkennen dat de belangen van alle partijen het debat gelegd dienen te worden?

Een land dat het recht op een waardig levenseinde toekent aan terminale minderjarigen, maar zelfbeschikking weigert aan de kinderen die net door het beleid worden verwekt tart elke vorm van common sense.

Niet alleen donorkinderen zijn vragende partij voor een beter beleid, ook ouders en donoren signaleren dat het beter kan en hoort. De oprichting van een onafhankelijk instituut, alsook ein-de-lijk een centraal donorregister zouden al 2 stappen in de goede richting zijn.

Wij geloven dat transparantie, openheid, dialoog en zelfbeschikking dè fundamenten zijn voor elk gezin alsook onze samenleving.

Groet,
Steph
Donorkinderen België
www.donorkinderen.com
facebook Donorkinderen België
twitter @donorkinderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s