Adoptie: normaliseren is het nieuwe divergeren

De afgelopen weken wisselden, in het interlandelijke adoptiegebeuren, goed en slecht nieuws elkaar af. Aan de ene kant was er heel wat ophef doordat de samenwerking met Oeganda en Ethiopië tijdelijk werd stilgelegd. Dit gebeurde omdat er werd vastgesteld dat alvast in 1 dossier onjuiste of onvolledige informatie werd opgetekend. 18 kinderen zitten hierdoor momenteel in een soort van transitfase vast tot verder onderzoek kan aantonen wat er fout is gelopen en/of het ook nog andere dossiers betreft.

Maar er was ook goed nieuws: een net aangeboord adoptiekanaal werd kenbaar gemaakt. Vanuit New York is het weldra mogelijk om kinderen te adopteren. Het zal gaan om pasgeboren baby’s die niet door hun biologische ouder(s) kunnen opgevoed worden wegens allerhande problematieken zoals verslaving of armoede.

Kostprijs: 40 000 euro. De respectievelijke verdeling van het bedrag is als volgt: Belgisch adoptiebureau 4 850 euro, Amerikaanse tusseninstantie 33 050 dollar, FFTA: 6 095 dollar en de moeder krijgt tussen de 1 000 – 8 000 dollar.

Vergelijk dit bedrag met de kinderen die besteld kunnen worden via draagmoederschap, dan valt het al snel op dat de samenstelling van een kind met eigen genen, zonder voorafgaande problematiek en mogelijkheid het pakketje op te pikken vlak na de geboorte, toch een supplement van een extra 40 000 tot 60 000 euro met zich meebrengt.

Schermafbeelding 2016-01-27 om 09.17.11

Adoptie en adoptie via draagmoederschap kennen dan wel een verschillend vertrekpunt en doelstelling: beide opties zijn er voornamelijk omdat er nu eenmaal zware munt te slaan valt uit de wanhoop en verlangens van (wens)ouders. Het verleden wees reeds uit dat zelden echt uit de belangen of het welzijn van die kinderen wordt gehandeld.

Jane Edwards verwoordde het ooit heel treffend. “The purpose of adoption is to provide a family for a child who needs one, not a child for a family. If the reason a child lacks a family is because his natural family lacks money, then people interested in that child’s welfare would help the childs family care for him. Obviously when people are willing to spend lots of money to obtain a child but not help his family care for him, it is not in the child’s welfare they are interested in but meeting their need to have a child regardless of what’s best for the child.”

Een tegenstrijdigheid dat zich ook laat weerspiegelen in de grote investeringen die worden gemaakt om een volgende lading geadopteerden te kunnen garanderen en het weinige nazorg dat er beschikbaar is voor diegenen die met hun valiesje reeds voet op Belgische bodem hebben gezet.

Schermafbeelding 2016-01-28 om 15.17.22

Is het omdat nieuwe adopties het echte geld in het laatje brengt, dat men deze mensen uit het oog verliest? Het is alleszins opmerkelijk vast te stellen hoe weinig gehoor men geeft aan hun stem of noden bij wie adoptie diepe wonden achterliet. Velen van hen gaven het gevecht tegen de bierkaai al op.

De laatste keer dat stemmen weerklonken was toen een onderzoeksrapport het daglicht werd ingeschoven. Een rapport dat de normalisering van adoptie beoogt. Wij keken het in en stelden een aantal zaken vast.

Onze samenleving laat wetenschappelijk onderzoek toe, maar begrijpt er weinig van
De universiteit van Gent bracht, in opdracht van Steunpunt Adoptie, afgelopen zomer de resultaten van hun focusonderzoek over nazorg aan geadopteerden uit.

Steunpunt Adoptie is een gesubsidieerde organisatie dat in 2012 van de Vlaamse Regering 500 000 euro per jaar toebedeeld krijgt. De toekenning van dit bedrag is gespreid over een periode van 4 jaar en dit ter uitvoering van hun opdrachten.

Eén van die opdrachten is een aanbod in nazorg te voorzien voor geadopteerden die hier behoefte of nood aan hebben.

In 2010 werd reeds een grootschalig onderzoek gedaan naar de noden van adoptieouders. In 2015 waren de geadopteerden (eindelijk) aan de beurt.

Alvorens de inhoud van het rapport te bespreken, toch al even een aantal kritische kanttekeningen lanceren:

  • Het onderzoek werd uitgevoerd door Ann Buysse en Michel Vandenbroeck van UGent. Die laatst genoemde is een gewezen bestuurslid van Steunpunt Adoptie, maar tevens ook een goede vriend van de huidige directeur van het Steunpunt. (Conflict of interest?)
  • An Buysse is adoptiemoeder. Ze is geen onbekende in het donorconceptie verhaal, cfr. symposium Gent. Ze is gelinkt aan onder meer Guido Pennings, An Ravelingen, Veerle Provoost … -> De Maakbare Mens vzw

FDA-vision-test_150

Deze academici kozen ervoor een kwalitatief onderzoek te voeren aan de hand van 5 focusgroepen. Variabiliteit werd nagestreefd door de groepen met een diversiteit aan meningen, land van herkomst, gezinssamenstelling, leeftijd en sekse samen te stellen.

Onderwerpen werden aan de verschillende groepen voorgelegd. Op basis van grondige gesprekken die daar uit voortvloeiden werden resultaten en aanbevelingen geformuleerd.

Het rapport doet niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op inhoudelijk vlak een aantal vragen rijzen. Ten eerste klopt de voorgeschotelde diversiteit in samenstelling niet, daarnaast valt het op dat meerdere aanbevelingen totaal niet stroken met de resultaten en analyses uit het rapport:

  1. Adoptie wordt omschreven als een zeer complex gegeven waar volgens de 2 professoren met aanbevelingen van anderhalve A4 aan tegemoet kan worden gekomen.
  2. In de bijhorende PowerPoint worden enkel de positievere feedback/antwoorden geciteerd. De andere bijdragen van deelnemende geadopteerden werden geminimaliseerd.
  3. Er wordt in het rapport gesuggereerd dat problematiek mbt adoptie eerder aan externe factoren ligt zoals stereotypering door de buitenwereld.
  4. Als dè aanbeveling in aanbod naar geadopteerden toe wordt voorgesteld om meer informele ontmoetingen voor verschillende leeftijdscategorieën te organiseren.
  5. Mbt het hulpverleningsaanbod wordt er gesteld dat het niet mogelijk evenals niet wenselijk is een circuit te organiseren van hulpverleners die zich specialiseren in of zich uitsluitend toeleggen op adoptie.We hebben grote vraagtekens bij deze aanbeveling: adoptie is volgens hen zogezegd heel complex, maar specifieke hulpverlening is hier niet nodig…? Volgens de professoren horen hulpverleners slecht ‘adoptiesensitief’ te zijn, aka als je huisarts vb. ooit een Superman-film heeft gezien (Superman is een geadopteerde) zal hij je zeker en vast verder kunnen helpen.
  6. Voor de samenleving hebben ze ook een boodschap: normalisering van de diversiteit. Hiervoor werd de affiche van De Maakbare Mens mbt donorconceptie van onder het stof gehaald. De poster heeft als slogan “niet mijn zaad/eicel, helemaal mijn zoon/dochter” . Dit concept werd een hele tijd terug gelanceerd ter geruststelling van toekomstige wensouders. Hun campagne spitste zich toe op de normalisering van zulke praktijken en vertrok NIET vanuit het welzijn van het kind. Doch zijn de academici er van overtuigt dat soortelijke campagne geadopteerden zullen helpen om zich hier, en in hun vel, meer thuis te voelen.
  7. Het rapport van de geadopteerden telde 28 blz. tegenover een 59 blz. tellend rapport van de adoptieouders.

Daar de analyse en aanbevelingen zo van elkaar verschillen, durven we ons zelfs af te vragen of deze gekleurd werden door de persoonlijk mening van de 2 professoren of er van hogerhand reeds te kennen was gegeven welke resultaten het moest opleveren.

stock_market_manipulation

Hoe het ook zij, 1 parallel is alvast te trekken: het grote onevenwicht tussen de financiële en sociale investeringen om volwassenen aan een kind te helpen, ten aanzien van de schaarse hulp die wordt geboden aan zij die door hun ontworteling getekend werden.

Geadopteerden, slachtoffers van gedwongen adopties en donorkinderen: velen van ons worden voor een 2e keer in de steek gelaten.

En terwijl politici oproepen niet weg te vluchten voor hun verantwoordelijkheden vraag ik me af wanneer ze zich echt zullen bekommeren om het welzijn en toekomst van de kinderen.

Groet,
Steph

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s