Als het maar een kind oplevert

Diep is de impact op iemands levenskwaliteit wanneer een hevig verlangen naar een kind onbeantwoord blijft. In een maatschappij dat ogenschijnlijk aanstuurt om zoveel mogelijk volwassenen van kleine fuckers te voorzien, blijkt onbegrip vaak een verzwarende factor te zijn voor diegenen die in stilte afwachtend lijden.

Verschillende campagnes werden reeds ingezet om het overschatte belang van genetica aan te kaarten, doch blijft er een gigantisch tekort aan mogelijkheden om lege handen alsnog te vullen.

Geënt op het pionierswerk van zij die er in slaagden andere oplossingen te kunnen aanbieden, komen we tot de vaststelling dat binnen handbereik nog zoveel meer mogelijk is om wensouders aan een kind te helpen. Rekening houdend met de ethische krijtlijnen die reeds werden uitgetekend, lijkt het ons perfect mogelijk het grondgebied aanzienlijk uit te breiden. De enige echte randvoorwaarde die nageleefd dient te worden, is liefde voor het kind.

Speciaal voor deze eerste kinderwens-week, delen we graag een aantal bijkomende mogelijkheden. Met het oog op de belangen van wensouders, hopen we met deze voorstellen niet alleen bepaalde tekorten op te lossen, we beogen daarnaast een liberaliserende verdeling zodat eenzelfde geluk eenieder te beurt kan vallen.

Schermafbeelding 2016-05-16 om 22.23.47

Donorgameten en draagmoeders
Het is algemeen geweten dat ons land met een groot tekort aan donorgameten en functionerende baarmoeders kampt. Om het aanbod te vergroten, stellen we het volgende voor:

 • Afname zaadcellen/eicellen bij onlangs overleden mensen of mensen die na hun coma vermoedelijk zullen sterven (onder het motto ‘de een zijn dood, is de ander zijn kroost’ voorzien we ook geen bedreiging van de donoren meer daar de latere zoektocht van het kind geen resultaat kan opleveren).
 • Ook: niemand heeft wat aan leegstand. Uitbesteding van een zwangerschap door de baarmoeders van comateuze vrouwen te gebruiken kan een win win-situatie zijn: niet alleen hoef je als wensouders je niet langer meer zorgen te maken dat de draagmoeder er een ongezonde levensstijl op nahoudt, verplaatsingskosten van/naar de gynaecoloog vallen weg doordat echo’s en monitoring ter plekke uitgevoerd kunnen worden.
 • Een samenwerking tussen bordelen, zelfstandige prostituees en fertiliteitscentra lijkt ons mogelijks ook een zeer vruchtbaar concept. Gebruikte condooms kunnen gedeponeerd of opgehaald worden, zodat het kostbare goed niet langer meer nodeloos weggegooid wordt.
 • Onder de vluchtelingen die de afgelopen maanden een thuishaven zochten in ons land, zitten heel wat jonge en fertiele mannen. Gemeenschapsdienst onder de vorm van spermadonatie zou een voorwaarde tot (tijdelijk) verblijf kunnen garanderen. Idem voor de vrouwen: deze zouden dit via eiceldonatie of draagmoederschap kunnen verkrijgen.
 • Voor de centra die hun administratie het liefst zoveel mogelijk wensen uit te besteden stellen we dat ze beroep doen op de instituten waar grote aantallen van jonge mannen en vrouwen verblijven: de gevangenissen. Zo wordt tijd, en vooral gameten/baarmoeders, nuttig gebruikt en kan het kind later over een goed samengestelde dossier beschikken.
 • Het aantal kinderen per gezin hoort rechtevenredig te zijn met aantal ouders. Zo heeft een éénoudergezin maar recht op 1 kind, terwijl tweeoudergezinnen 2 kinderen mogen hebben. De overtollige embryo’s/eicellen/zaadcellen kunnen toebedeeld worden aan diegenen die hun quota nog niet haalden.

Adoptabele kinderen
België kampt daarnaast ook met een immens tekort aan adoptiekinderen. Gigantische wachtlijsten verlengen onnodig de lijdensweg van wensouders. Om tegemoet te komen aan de allesoverheersende vraag, stellen we het volgende voor:

 • Verbod op abortus bij ongewenst zwangere vrouwen. Het is niet omdat iemand het kind zelf niet wil, dat we een ander hier niet gelukkig mee kunnen maken. Het spreekt voor zich dat abortus wel toegestaan is wanneer het kind afwijkingen vertoont. (Elk jaar worden er ongeveer 20 000 abortussen uitgevoerd)
 • Indien meerlingen geboren worden, zal slechts 1 kind toebedeeld aan de vrouw die beviel of aan zij die het kind bestelden (in geval van draagmoederschap). De overige kinderen worden afzonderlijk verdeeld onder de wensouders die bovenaan de wachtlijst prijken.
 • Zij die kinderen met een kleurtje of andere etnische achtergrond wensen, stellen we voor dat bij buitenlandse missies doelgericht overdag verscheidene werkplekken gebombardeerd worden zodat een stijging in het aantal weeskinderen bewerkstelligd kan worden.
 • Vluchtelingen kunnen uiteraard ook hier ingezet worden om ofwel hun kinderen aan te bieden, of als draagmoeder de fungeren.
 • Een online platform zou mogelijks het aanbod nog meer op de vraag kunnen afstemmen. We denken aan de naam ‘KindMoetWeg.be’ waar wegwensouders en wensouders op een discrete manier met elkaar in contact kunnen treden. Iets minder discreet, maar daarom niet minder efficiënt, zijn halfjaarlijkse kinder(weg)wens-markten die plaatselijk kunnen georganiseerd worden.

Om de overdracht van al deze kinderen eenvoudiger te maken wordt de geboorteakte niet alleen afgeschaft maar vervangen door een eigendomsakte waarbij de toewijzing handmatig ingevuld en/of uitgewist kan worden.

Met een sarcastische groet,
Steph, donorkind

www.donorkinderen.com
www.facebook.com/donorkinderenbelgie

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s