Surrogacy got politicians losing their balls

The possible outsourcing of a pregnancy continues to stir up the emotions. Surrogacy already takes places in my country but now that foreign companies threaten to take control of the market, our Senate decided to address the issue. Taking hostage by the assumption that if something is possible or already happening, we should not only […]

Het hof van castratie

De mogelijke uitbesteding van een zwangerschap blijft de gemoederen beroeren. Zulke praktijken vinden al jaren in ons land plaats doch nu buitenlandse bedrijven dreigen de markt in handen te nemen, besloot de Senaat zich over deze kwestie te buigen. Gegijzeld door de veronderstelling omdat iets kan of reeds gebeurt, we dit absoluut ook in een […]