Rechtbank oordeelt in het belang van Delph-(K)in(D)-e

Het hof van beroep oordeelde dat koning Albert dan toch een DNA-staal dient af te staan zodat Delphine Boël ein-de-lijk haar afstamming kan laten vaststellen. Eerder had de rechtbank van eerste aanleg haar verzoek als het advies van het grondwettelijk hof naast zich neergelegd omdat het liever geen beslissing nam dan effectief de enige en juiste […]

Geluk zit in een klein potje, helaas niet voor het kind

Men wilt een kind. Meer dan regelmatig is het verlangen even groot als onbereikbaar door medische of andere omstandigheden. Dit verlangen is en blijft echter het vervullen van een persoonlijk verlangen. Al te vaak wordt het voorrecht om een kind te kunnen krijgen verward met het zogezegd recht op een kind. Moraliteit en ethiek worden […]

Debat “Recht op Roots” – 18 sept 2013 – Gent – Humanistisch Verbond

Hey daar, Gisteren vond het debat “Recht op Roots” plaats in het Geuzenhuis georganiseerd door het Humanistisch Verbond te Gent. Aan het woord, èn in het kamp van het behouden van de huidige wetgeving, was Prof. dr. Guido Pennings (ethiek en bio-ethiek UGent). Begin dit jaar nam ik met hem al eens contact op. De mening […]