What’s in a name?

De plenaire Kamer keurde vorige week het wetsontwerp goed waardoor ouders hun kinderen de naam van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide kunnen geven, maar waarbij de naam van de vader automatisch wordt toegekend als de ouders het onderling niet eens raken. Menig uren werd er over gedebatteerd en gediscussieerd. […]