Europese ‘skip the line’-pas voor ouders van donor/draagmoederkinderen in de maak

In de Europese Commissie wordt binnenkort een vordering besproken dat het vastgesteld ouderschap over een kind in het ene EU-land overdraagbaar naar een andere lidstaat maakt. Voor alle duidelijkheid dit gaat voornamelijk over kinderen die via donorconceptie en/of draagmoederschap in een ander land verwekt of geboren zullen worden dan waar de ouder(s) het groot wil […]